About us

Förändring
med Ansvarsfabriken

Tillsammans når vi dina mål

drag & Drop

Vad
Definierar
Oss?

Ansvarsfabrikens roll grundar sig
i våra kunders verklighet.

singlepage

Analys och strategisk förståelse.

Beslutsstöd som förändrar och gör verklig skillnad

out now!

Kundmötets
olika
former?

Vi arbetar icke-traditionellt internt och ser istället vår kundnärvaro, digitalt- och per distans såväl som fysiskt,  som viktigast.

Förändring och mål ›

Visa ›

Verklighet ›

Visa ›

Analys och förståelse ›

Visa ›

Kundmötet ›

Visa ›

Affärsutveckling

Traditionellt sätt pratar man här om tillväxt och lönsamhet. Vi anser istället att det viktigaste värdet för framgångsrik affärsutveckling beror på varje individuellt företags egen målsättning. Vårt långsiktiga fokus bygger på våra kunders mål.

Strategisk Utveckling

Strategiskt arbete bedrivs traditionellt sätt i styrelsen och/eller ledningsgruppen.  Ansvarsfabriken medverkar i denna typ av funktion, men vi möter också våra kunders strategiska behov på annat vis där vi t.ex.  gemensamt med kunden utarbetar enskilda strategier, ofta som en del av våra funktionslösningar

Interna processer

Interna processer syftar till händelser och flöden som uppstår i varje företag, inom olika områden. De viktigaste processerna kan sammanfattas till dem som är avgörande för att uppnå företagets huvudstrategier. Ansvarsfabriken tar ansvar för och utvecklar de interna processerna åt våra kunder inom; ekonomi, administration och IT.


Affärsidé

Vi levererar förändring åt våra kunder 
som i huvudsak är små- och medelstora 
entreprenörsdrivna företag.

Utveckling av och helhetsansvar för interna processer 
samt genom stöd i och utveckling av 
strategiskt arbete, ledarskap och personlig utveckling.

Detta i ett långsiktigt samarbete.


Ansvarsfabrikens logotyp hämtar sin inspiration från Förändringshjulet (Stages of Change), där vi vill ersätta dåliga processer (röd pil) hos kunden med framgångsrika processer (grön pil). 
Detta i ett framåtriktat samarbete tillsammans.

Vi tror på förändring som tillstånd, där vi ständigt försöker förbättra och hitta nya proaktiva lösningar åt och för våra kunder.

FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN

Ansvarsfabriken  arbetar med flera olika förändringsområden. 

Gemensamt är att vi ser alla dessa områden på ett eller flera sätt tillhöra vad vi kallar för affärsutveckling, som enligt oss handlar om utveckling av ett företags övergripande verksamhet samt dess tillhörande processer.

Traditionellt sätt pratar man oftast här om tillväxt och lönsamhet. 

Vi tror dock att det viktigaste värdet för framgångsrik affärsutveckling beror på varje individuellt företags egen målsättning. Vårt fokus baserar sig på våra kunders mål. Affärsutveckling berör alla vitala delar av företaget och är starkt ihopkopplat med dess vision, mål, strategi samt taktik. 

Att fokusera på affärsutveckling som ett ständigt förändringsområde är av högsta relevans för att förbli ett konkurrenskraftigt företag idag.

Genomtänkta och effektiva processer bidrar, oavsett målbilden, till ett mer avslappnat företagande. 

Detta tar vi ansvar för.Interna processer
Strategiskt Samarbete
Förändring som tillstånd
Ledarskap / Personlig utveckling

Interna processer syftar till händelser och flöden som uppstår i varje företag, inom olika områden. De viktigaste processerna kan sammanfattas till dem som är avgörande för att uppnå företagets huvudstrategier. Ansvarsfabriken tar ansvar för och utvecklar de interna processerna åt våra kunder inom; Ekonomi, Administration och IT. Dessa processer ser vi som de viktigaste stödprocesserna i det strategiska arbetet.

Strategiskt arbete bedrivs traditionellt sätt i styrelsen och/eller ledningsgruppen.  Ansvarsfabriken medverkar i denna typ av funktion, men vi möter också våra kunders strategiska behov på annat vis där vi t.ex.  gemensamt med kunden utarbetar enskilda strategier, ofta som en del av våra funktionslösningar. Här följer tre grundläggande frågeställningar för det strategiska arbetet:

 1. Hur ska jag positionera mig relativt konkurrenterna på en viss marknad?  Detta är varumärkesstrategi
 2. ‍Hur kommer samspelet mellan vad mitt företag kan och vad kunderna efterfrågar att utvecklas? Detta är delvis omvärldsanalys.
 3. ‍I vilken miljö kommer mitt företag att ha de starkaste drivkrafterna för innovationer och förbättringar? Detta är en del av organisationskulturen.

Ledningen har, förutom att fatta beslut i vissa frågor, två viktiga uppgifter.  Att formulera målen och hur verksamheten ska ta sig dit. Det viktigaste är dock att kommunicera ut detta så att alla i organisationen har samma bild och är villiga att följa planen, d.v.s. skapa en god kultur.Här följer tio punkter som beskriver hur en god ledare kan vara för att bidra till en god kultur

 1. Se till att du trivs på jobbet.
 2. Bidra till arbetsglädje. När du möter glädje, beror det oftast på att du är glad själv.
 3. Se till att bli sedd och hörd.
 4. Balans mellan kropp och själ i arbete och fritid.
 5. Öka hela tiden din kompetens.
 6. Koppla av helt från jobbet när du återhämtar dig och försök att vara närvarande i jobbet när du är där.
 7. Odla dina nätverk.
 8. Odla kulturella intressen.
 9. Se möjligheterna, svårigheterna kommer andra att påtala.
 10. Njut av livet så ofta du kan.

Förändringar på arbetet eller på fritiden leder ibland till stress. När vi är under stress reagerar och agerar vi ibland annorlunda. Stress handlar inte om att ha mycket eller lite att göra utan hur vi förhåller oss till det. Ofta är det vår självpåtagna oros om skapar stressen. Att långvarigt vara understress är dessutom skadligt för vår hälsa. Det är därför också viktigt med återhämtning.Att bli medveten om och aktivt ändra sitt förhållningssätt till det som händer är ett sätt att förebygga stress. Det finns ett antal olika metoder för att uppnå detta,mindfulness är en sådan.

Det är jag själv och mitt personliga ansvar som kan åstadkomma förändringen

Våra Värden:

 • Förändra din
  verklighet

 • Proaktivt
  arbetssätt

 • Smarta lösningar i
  samarbete

förändring

Allt börjar med förändring. Vi hjälper ditt företag möta denna förändring. Dina målsättningar är det som lägger grunden för vårt arbete.

proaktivitet

Som en aktiv leverantör till våra kunder arbetar vi proaktivt för att på så vis hjälpa dem nå dessa mål.

lösningar

Genom smarta lösningar förenklar vi arbetssättet 
och höjer kvaliteten. 
Ett förändrat upplägg, som avlastar våra kunder, blir en viktig del av totalprodukten.

Ansvarsfabriken är ett familjeföretag där de olika kompetenserna 
tillsammans med våra personliga erfarenheter skapar helheten. 
Gemensamt för oss är vår förmåga att ta ansvar för att möta och driva 
den förändring det innebär att vara människa och företagare.

Jan

Strategiskt Arbete och Personlig Utveckling

Joakim

Carin

Co-founder

Jan Bergman har mångårig erfarenhet av att
driva företag, i Sverige och internationellt,
både som ägare och som anställd. Han har
också ett genuint intresse av människan
bakom titeln och hur den människan kan
utvecklas.

(+46) 708 67 27 54

jan (@) ansvarsfabriken.se

Joakim Bergman har en kandidat- och
masterexamen inom ekonomi (Business
Administration), har stor analytisk förmåga
och har genom sina erfarenheter vana av att
verka i och anpassa sig till många olika
sammanhang och miljöer.

(+46) 709 95 00 87

joakim (@) ansvarsfabriken.se

Carin Bergman är diplomerad stress- och
friskvårdsterapeut och mindfulnessinstruktör
samt har en lång bakgrund som pedagog.
Hennes stora intresse för hälsa och mående
har utvecklats under de senaste tio åren som
följd av egna livshändelser.

(+46) 761 45 47 49

carin (@) ansvarsfabriken.se

Vi arbetar nära våra kunder. Vi rent ut sagt identifierar oss genom våra kunder  
Av denna anledning tror vi inte på att bygga en egen intern traditionell struktur. 
Vår arbetsplats är där vi behövs (lokalt, via distans eller ute hos kunden), vilket gör oss rörliga och flexibla.
Med kvalitativa och moderna tekniska lösningar har vi alltid full kontroll på våra leveranser och vår kommunikation med våra kunder.

Struktur

Our office.

kreativitet

Verklighet

Business talk.

Kontroll

Being creative.

Presentation

Magic.

kundmöten

Client meetings.

Allting börjar någonstans

Ansvarsfabriken grundades som ett konsultbolag 2011 av Jan Bergman. Till en början var syftet annorlunda. Efter mångårig erfarenhet av att driva företag, i Sverige och internationellt, 

både som ägare och anställd, startade Jan Bergman Ansvarsfabriken med det enkla syftet att kunna fakturera konsulttid och styrelsearvoden. Ansvarsfabriken var inte ens första valet till företagsnamn. Varje historia börjar någonstans. Ett frö sås och vad som växer fram är fortfarande okänt.  Den ena tanken föder den andra och ur dessa framkommer nya idéer som blir till verklighet. Förändringen har på så vis endast påbörjats.  Utan en början – ingen fortsättning. Vågar man inte förändra något som en gång redan har grundats riskerar man att i slutändan inte ha skapat någonting alls.

Förändring på gång

I slutet av 2012 skulle Ansvarsfabriken förändras och resan mot vad vi är idag påbörjas. Min verklighet handlade då om att antingen driva igång "nya" Ansvarsfabriken eller skaffa ett nytt jobb.  Jag ville börja bygga min egen framtid, som företagare. Så jag tog ett kanske, vid tidpunkten, oförnuftigt beslut och bestämde mig för att inte söka några nya jobb.

Bakgrund i korthet

Drygt två år tidigare hade jag avslutat mina studier inom Business Administration, med en kandidat- och masterexamen som slutprodukt. Därefter hade jag hunnit med en anställning som intern projektledare (i ett numera börsnoterat svenskt bolag) på ett kontrakt där jag arbetade nära ekonomi-funktionen, med diverse analytiska uppdrag. Det var helt klart ett uppdrag där jag drog nytta av mina teoretiska studier. Jag hade också hunnit med att vara driftschef på ett mindre företag inom fastighetsservice och fönsterputs (som sedermera blev en av Ansvarsfabrikens första kunder och fortfarande är). Någonting saknades dock. En vilja om att skapa en annan professionell verklighet. En vision om att kunna hjälpa andra dra nytta av samma resa.

2012 går mot sitt slut

Sagt och gjort, när 2012 skulle bli 2013 utformades Ansvarsfabrikens framtid. Detta skedde parallellt med att vi började leverera våra affärstjänster till våra första kunder. Ansvarsfabriken handlar om förändring.  Det är vår affärsidé. Anledningen till detta, oavsett om leveransen handlar om interna processer (t.ex. ekonomihantering) eller personlig utveckling  (t.ex. ledarskap), är att dagen vi inte längre levererar en positiv förändring  åt våra kunder är dagen vi slutar vara proaktiva, utvecklande och mervärdesskapande.  Vi blir stillastående. 

Joakim Bergman, Ansvarsfabriken

Av den anledningen är 'förändring' det viktigaste ledordet i Ansvarsfabriken. Det är också därför vi ser våra kunder som några vi samarbetar med, inte bara i strikt mening levererar till.  

Förändring enligt detta tankesätt leder till utveckling  och förbättringar som skapar nya möjligheter.

Ett löfte om ansvar och en vision om framgång

Allt detta medför också ett ansvar som jag personligen är stolt över att ta, 

med syfte att hjälpa våra kunder nå sina egna mål som företagare.

Ansvarsfabriken ska vara en bidragande faktor till att göra våra kunders företag 

bättre, starkare, roligare, mer lönsamma, smartare, pappersfria, konkurrenskraftiga, lite mer uppkäftiga,  riskmedvetna, mer trivsamma, tryggare och framförallt förberedda, att möta alla de utmaningar det innebär att vara företagare, arbetsgivare och människa.

Ansvarsfabriken är och kommer alltid att vara endast så framgångsrikt som våra kunder.

Vad gör vi på Ansvarsfabriken (i ingen särskild ordning, utom möjligtvis första punkten då)?

 • Driver, utvecklar, förbättrar och ansvarar för våra kunders ekonomihantering (inkl. allt) genom outsourcing och samarbete.
 • Sitter med och bedriver styrelsearbete, som en del av strategiskt utvecklingsarbete.
 • Sluter kvalitativa avtal inom relevanta affärsområden, som direkt el. indirekt gynnar våra kunder.
 • Bevakar offentliga upphandlingar och bistår våra kunder i anbudsprocessen.
 • Arbetar digitalt (och enligt bokföringslagen) genom hela bokföringshanteringen.
 • Utformar strategier åt våra kunder.
 • Förslår skatteeffektiva åtgärder.
 • Jobbar med personlig coachning.
 • Identifierar oss som Ekonomiansvariga i alla våra kundbolag där vi sköter ekonomihanteringen.
 • Kommunicerar med våra kunder i vårt digitala samarbetssystem (Portal).
 • Övervakar och arbetar proaktivt med våra egna och våra kunders IT-processer, system och hårdvara.
 • Skriver digitala samarbetsavtal med alla våra kunder, för trygga och professionella affärer.
 • Chattar med våra besökare på hemsidan (nya kunder?).
 • Deltar i viktiga affärsmöten (operativt, internt, etc) tillsammans med våra kunder (ofta i egenskap som ekonomifunktion).
 • Engagerar oss i våra kunders löpande operativa situation.
 • Bjuder våra kunder på lunch (i samband med arbete).
 • Bygger nya analysmodeller för att bättre förstå kunds verksamhet.
 • Skapar operativa planeringsverktyg åt våra kunder.
 • Sköter myndighetskontakten åt våra kunder (främst kopplat till ekonomihantering).
 • Skickar ut lönespecifikationer (för vilka vi får ett antal 'tack' av våra kunders anställda) samt betalar ut lön.
 • Följer med intresse marknaden på digitala lösningar och system.
 • Samt mycket mycket mer....

Referenser

Vill ni veta mer från våra referenser, tveka inte att kontakta oss för vidare information.

Varumärken© 2016 All rights reserved,
Ansvarsfabriken AB, ORG.NR: 556877-2981, info@ansvarsfabriken.se